EN VIKTIG PLATS FÖR ERFARENHETSUTBYTE

Förutom presentation av produkter, tjänster och föreläsningar är mässan en viktig mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, vård – och omsorgspersonal, ortopeder, dietister, förskrivare, tillverkare och försäljare av hjälpmedel, beslutsfattare på beställarorganisationer i kommuner och landsting/regioner, personal på hjälpmedelscenter, habilitering- och rehabiliteringspersonal, bil- och bostadsanpassningsföretag.

Mässbesökarna kommer från kommun, landsting, sjukhus hjälpmedelsverksamheter, handikapporganisationer men även privatpersoner bjuds in till mässan som är gratis för besökarna. Besökarna skall få möjlighet till inspiration, träffa leverantörer och hitta nya produkter. Vi vill kunna möjliggöra för mässbesökarna att se de olika produkterna i sitt sammanhang och direkt se vad de kan tillföra den egna verksamheten.
Ett samhälle för alla är mässan där även olika typer av seminarium och föreläsningar står i focus, med syfte är att presentera produktnyheter, ta upp aktuella ämnen och öka förutsättningarna för en kvalitativ och tillgänglig vård och omsorg.

Mässan marknadsförs genom våra samarbetspartners olika kanaler ut mot relevanta målgrupper, samt i lokalpress.

Under 2016 finns vi på följande orter

Örebro            3-4    Maj                    Conventum

GustavHem